ป้ายกำกับ :

หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน

มอบเครื่องการันตีสู่ ‘สังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม’ จากหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 8

แน่นอนว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในชุมชนด้วยแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการที่ดีพอสมควร เนื่องจากต้องมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

เสริมแกร่งชุมชนไทยให้พึ่งพาตนเอง ผ่านหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน

พลังงานทุกชนิดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการขับเคลื่อนโลกไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ หรือการใช้ชีวิตของมนุษย์

เพิ่มเพื่อน