ป้ายกำกับ :

หอศิลป์กมล ทัศนาญชลี

รวมพลศิลปินแห่งชาติสืบสานศิลป์

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ซึ่งตระเวนบ่มเพาะศิลปะให้กับเด็กและเยาวชนและครูศิลปะทุกภาคของไทยต้องหยุดชั่วคราว ถือเป็นโครงการที่เด็กไทยต่างเฝ้ารอ เพราะเปิดโอกาสในการเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและซึมซับแนวคิดในการทำงานศิลปะจากบรรดาศิลปินแห่งชาติแบบใกล้ชิด

เพิ่มเพื่อน