ป้ายกำกับ :

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

‘ศักดิ์ดา’ อธิบดีกรมน้ำบาดาลคนดัง แจ้ง ป.ป.ช.มีทรัพย์สิน 28 ล้าน วัว 140 ตัว พระเครื่อง 19 องค์

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายศักดิ์ดา วิเชียร์ศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรณียื่นทุก 3 ปีตลอดระยะเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

'ศาลฎีกา' รับคำร้องคดี ส.ส.เพื่อไทยตบทรัพย์ 'อธิบดีกรมน้ำบาดาล'

ศาลฎีการับคำร้อง ป.ป.ช.ฟัน อนุรักษ์ คดีฝ่าฝืนจริยธรรม ปมตบทรัพย์อธิบดีกรมน้ำบาดาล 5 ล้านบาท พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

เพิ่มเพื่อน