ป้ายกำกับ :

อบต.องครักษ์

อ่างทองคึกคัก แข่งเรือยาว7 ฝีพาย อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม

ชาวบ้านอ่างทอง แห่ชมแข่งเรือยาว 7 ฝีพาย ท้องถิ่นหวังปลุกกระแสอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ทางสายน้ำ สืบทอดไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง

เพิ่มเพื่อน