ป้ายกำกับ :

อาคเนย์ประกันภัยปิดกิจการ

ด่วน TGH มีมติเลิกธุรกิจประกันวินาศภัยของ 'อาคเนย์ประกันภัย'

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเพื่อน