ป้ายกำกับ :

อำนาจรวมศูนย์

60 องค์กรประชาชน เรียกร้องเลือกผู้ว่าฯเชียงใหม่

กลุ่มองค์กรประชาชน 60 องค์กร อาทิ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย,  เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง,  สถาบันนโยบายศึกษา 

เพิ่มเพื่อน