ป้ายกำกับ :

อุปโภค

'จุรินทร์'​ ยกมาตรการดูแลราคาสินค้าใกล้ชิด 18 หมวดห้ามขยับขึ้น!

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรณีหลายภาคส่วนกังวลว่าน้ำมันจะขยับสูงขึ้นจะกระทบต่อต้นทุนผลิตและค่าขนส่ง และจะส่งผลต่อเนื่องให้สินค้าอุปโภคและบริโภคขยับราคาสูงขึ้นตามมานั้น

เพิ่มเพื่อน