ป้ายกำกับ :

อ้อยเข้าหีบ

สอน. เผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 65/66 เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านตัน

สอน. เผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 65/66 ผลผลิตรวม 93.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.81 ล้านตัน คิดเป็น 1.97% รับน้อยกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากภัยแล้งและชาวไร่อ้อยหันไปปลูกมันฯ เพิ่มขึ้น

เพิ่มเพื่อน