ป้ายกำกับ :

เตี้ยนหมู่

'Living with Water' สถานีเรียนรู้รับมือกับภัยพิบัติทางน้ำ จากงานดีไซน์ของ น.ศ. สู่การก่อสร้างจริง

ภาพความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย อันเป็นผลมาจากพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้อง

'เลขาฯ กพฐ.' แจ้ง สพท.ทั่วประเทศ ดูแลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากพายุเตี้ยนหมู่

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า จากผลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งทำให้เกิดอุทกภัยใน 26 จังหวัด

เพิ่มเพื่อน