ป้ายกำกับ :

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

สุดล้ำ 'สรรพากร' พัฒนาเอไอช่วยการจัดเก็บภาษี

กรมสรรพากร และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ

เพิ่มเพื่อน