ป้ายกำกับ :

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ

นายกฯมอบรางวัลให้ผู้พัฒนาสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2022 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ใน 5 สาขา พร้อมสร้างความตระหนัก แรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ คาดผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน