นายกฯมอบรางวัลให้ผู้พัฒนาสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2022 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ใน 5 สาขา พร้อมสร้างความตระหนัก แรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ คาดผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

7 กุมภาพันธ์ 2566 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2022 แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และองค์กร โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อต่อยอดไปสู่ผลงานที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศในมิติต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงเปิดรับสมัครและเสนอรายชื่อเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและรับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทย Prime Minister’s Digital Awards มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 (2017)

“สำหรับปี 2565 มีผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ และ ดีป้า ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจนได้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศใน 5 สาขา เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทย Prime Minister’s Digital Awards 2022 จาก นายกรัฐมนตรี ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป พร้อมสร้างความตระหนัก แรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล เพื่อต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

รางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2022 ทั้ง 5 สาขา ประกอบด้วย

Digital Youth of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายปริวัฒน์ ทองแท้

นายพงศ์พิสุทธิ์ เทพทอง

นางสาวตัสนีม จงรักษ์

ผลงาน ระบบกระชังปลากะพงอัจฉริยะ

Digital Community of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผลงาน ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (PODD LTC)

Digital Organization of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Digital Startup of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ

บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด

Digital Entrepreneur of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมชื่นชมการสร้างสรรค์ ต่อยอด และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมระบุว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นของคนไทย เพื่อคนไทย ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ และมอบหมายให้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรม ทำให้เกิดการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และปลอดภัย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ และเป็นแรงขับเคลื่อนไทยก้าวไปสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ อย่างมั่นคงต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดีป้า ยังได้พิจารณาผลงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดในอนาคต และมอบรางวัล Digital Talent Award of the Year 2022 ใน 2 สาขา ได้แก่

Digital Youth of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวสรัลรัตน์ สนสุรัตน์

นางสาวปาริฉัตร แซ่อุ้ย

ผลงาน Smart Farm ระบบจัดการน้ำเพื่อการเกษตรยุคใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

นายสรวิชญ์ เศรษฐชัยชาญ

นายจิรภัทร คงกตัญญูสกุล

นายจิรภัทร ทองปิยะภูมิ

นายปุณวัจ โกวิทกูลไกร

ผลงาน Smart Elevator System

Digital Community of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ
สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ผลงาน แอปพลิเคชัน Consolidate Farm

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ปลื้มเอกชนเชื่อมั่นนโยบาย BCG ตอบโจทย์ความยั่งยืนของไทย

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี องค์กรเอกชนเชื่อมั่นและขานรับนโยบาย BCG ตอบโจทย์ความยั่งยืนของไทย พร้อมเร่งเดินหน้ารัฐบาลมุ่งยกระดับ และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ สร้างการเติบโตแบบทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม

นายกฯ เกาะติดสถานการณ์ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯ สั่งเตรียมพร้อมไม่ให้กระทบไทย

นายกฯ รับทราบและติดตามสถานการณ์ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม ประเมินสถานการณ์ พร้อมป้องกัน และเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดปัญหากับระบบของไทย

โฆษกรัฐบาลยก 'บริหารจัดการน้ำ' เป็นวาระแห่งชาติ ยิ้มปี 65 ไม่เจอภัยแล้ง

โฆษกรัฐบาลย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญกำหนดทรัพยากรน้ำเป็นวาระแห่งชาติ ส่งผลเกิด 44 โครงการสำคัญระดับประเทศ พร้อมกำหนดมาตรการรองรับฤดูฝน ฤดูแล้ง ทำให้ปี 64/65 ไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ประเทศไทยต้องไปต่อ กับโจทย์หิน “บิ๊กตู่-รทสช.”

คลิปวิเคราะห์เส้นทางการเมือง พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและพรรครวมไทยสร้างชาติ หลังจาก บิ๊กตู่ ไปเปิดตัวสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ในงาน รวมใจ รวมไทยสร้างชาติ

โศกนาฏกรรม “ร.ล.สุโขทัย”ฝ่ายค้านล็อกเป้า ถล่มบิ๊กตู่ ข้อมูลว่อน”ทร.”ระอุ

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ของฝ่ายค้าน ที่กำลังจะระเบิดศึก ซึ่งเวทีนี้คือ