ป้ายกำกับ :

เทคโนโลยีแห่งอนาคต

รัฐเร่งส่งเสริมยกระดับความสามารถ ด้วยนวัตกรรมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

โฆษกรัฐบาลเผย รัฐเร่งส่งเสริมยกระดับความสามารถด้วยนวัตกรรมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต

เพิ่มเพื่อน