ป้ายกำกับ :

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566

เปิดประสบการณ์ใหม่ 9 ย่านทั่วกรุง

กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบจาก UNESCO Creative Cities Network – UCCN ด้วยเป็นเมืองที่ปรับตัว เปลี่ยนแปลง รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากจุดเด่นนี้แล้ว คาแรกเตอร์ย่านเล็กย่านน้อยในกรุงเทพฯ ที่ไม่ซ้ำแบบกัน ยังช่วยจุด

เพิ่มเพื่อน