ป้ายกำกับ :

เที่ยวบินจากจีน

‘วิทยุการบิน’ เผยเที่ยวบินจากจีน ช่วงตรุษจีน รวม 240 เที่ยวบิน คาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องช่วงครึ่งปีหลัง

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นช่วงตรุษจีน คาดว่าทั้งปี จะมีเที่ยวบินจากจีน รวม 36,896ไฟลท์ เพิ่มจากปีก่อน 227.6%ช่วงตรุษจีน เข้า-ออก รวม 240ไฟลท์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง
20 ม.ค. 2566 – นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่านายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2566 ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายเปิดประเทศเช่นกัน จึงส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ทั้งนี้โดยคาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินจากจีน ช่วงตรุษจีน รวม 240 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 34 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินเข้า-ออก ตามตารางการบินปกติ เฉลี่ยวันละ 18 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขอเพิ่มพิเศษ เฉลี่ยวันละ 16 เที่ยวบิน (ไม่รวมเที่ยวบินขนส่งสินค้า) โดยแบ่งเป็น 4 ท่าอากาศยานหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ มีเที่ยวบินรวม 75 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 11 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง มีเที่ยวบินรวม 52 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 7 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต มีเที่ยวบินรวม 78 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 11 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินรวม 35 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 5 เที่ยวบิน
นายณพศิษฏ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเที่ยวบินจากจีนเมื่อเปรียบเทียบ ก่อนการระบาดของโควิด 19 เดือนมกราคม 2562 มีเที่ยวบินรวม 12,209 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 394 เที่ยวบิน ในขณะที่เดือนมกราคม 2566 วิทยุการบินฯ ประมาณการเที่ยวบินรวมทั้งเดือน อยู่ที่ 1,160 เที่ยวบิน หรือ เฉลี่ยวันละ 37 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งน้อยกว่าปี 2562 อยู่ 91 % โดยหลังจากจีนมีนโยบายเปิดประเทศ คาดการณ์ว่า แนวโน้มปริมาณเที่ยวบินจากจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าทั้งปี 2566 จะมีเที่ยวบินจากจีน รวม 36,896 เที่ยวบิน เพิ่มจากปี 2565 คิดเป็น 227.6 %หรือ 2 เท่าของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะกลับมาเท่ากับปี 2562 ในปี 2567
ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้เตรียมมาตรการบริหารจราจรทางอากาศรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยเข้าร่วมในคณะกรรมการจัดสรรตารางการบิน หรือ Slot Allocation ให้สอดคล้องกับค่าความสามารถ ในการรองรับ (Capacity) และปัจจัยข้อจำกัดต่าง ๆ ของท่าอากาศยาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณเที่ยวบินสูงสุด

ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ แนวทางการบริหารจัดการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท่าอากาศยาน และสายการบินผู้ใช้บริการ เพื่อให้การบริการการเดินอากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย

นอกจากนี้ได้เตรียม ความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก ๆ ด้าน โดยวิทยุการบินฯ ยืนยันว่าจะบริหารจัดการจราจร ทางอากาศอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบินที่เข้ามาในน่านฟ้าไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด เป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ อีกทางหนึ่งด้วย

เพิ่มเพื่อน