ป้ายกำกับ :

เบิกจ่ายยา

อ่านเลย บัญชีกลาง ปรับเกณฑ์ฯเบิกยา ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งไทรอยด์

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางดำเนินงานภายใต้คณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เพิ่มเพื่อน