ป้ายกำกับ :

เปลี่ยนชื่อเมืองหลวง

อย่าเปลี่ยนม้ากลางศึก 'ดร.สมเกียรติ' สวดยับ เปลี่ยนชื่อ ' Bangkok ' ทำลายชาติด้วยความเขลา ไม่ทันโลก

‘ดร.สมเกียรติ’ สวดยับ เปลี่ยนชื่อ’ Bangkok ‘ ทำลายชาติด้วยความเขลา ไม่ทันโลก ทุกหน่วยงานราชการต้องปฎิบัติตาม ป้ายทั้งหมดของราชการ เอกสารราชการ ต้องเปลี่ยนตาม จะสิ้นเปลืองเพิ่มปีละเท่าไร

เพิ่มเพื่อน