ป้ายกำกับ :

เศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี

ฝาก 'เลขาฯ กอศ.' คนใหม่ บริหารงานอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส-เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท.) กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรว

เพิ่มเพื่อน