ฝาก 'เลขาฯ กอศ.' คนใหม่ บริหารงานอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส-เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

31 ส.ค.2565- นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท.) กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) นั้น เครือข่ายค.ร.อ.ท.ขอให้กำลังใจผู้บริหารทุกคน แม้ผู้มาดำรงตำแหน่งเลขาฯ กอศ.จะไม่ใช่ลูกหม้อของอาชีวศึกษา แต่เชื่อมั่นในการตัดสินใจของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาด้านสายอาชีพให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่า ว่าที่ร้อยตรีธนุ จะทำงานเชื่อมต่อสำคัญในการส่งต่อผู้เรียนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่ม ค.ร.อ.ท.พร้อมสนับสนุนการทำงานของเลขาฯ กอศ. คนใหม่อย่างเต็มที่ และขอให้ ว่าที่ร้อยตรีธนุ ได้บริหารงานอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

นายเศรษฐศิษฏ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กลุ่มเครือข่ายค.ร.อ.ท.ขอฝากเลขาฯ กอศ.คนใหม่ ได้ช่วยสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กร สอศ.ด้วย เพราะที่ผ่านมาถูกละละเลยมานาน และการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากรการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ รวมถึงการบริหารงานด้านบุคลากรที่ต้องใช้ระบบคุณธรรมให้มากกว่าในช่วงที่ผ่านมา ระบบงบประมาณที่ขาดความเป็นธรรมสำหรับสถานศึกษาทั้งประเทศ รวมถึงการแก้ปัญหาการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาที่ขณะนี้มีปัญหาหลายด้าน เช่น การปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะถือว่าสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง เป็นสถาบันหลักที่จะสอนวิชาชีพสำหรับประชาชนได้อย่างแท้จริง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.จับมืออาชีวะเซ็น MOU แก้ปัญหาโจ๋ยกพวกตีกัน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา