ป้ายกำกับ :

เส้นทางสายเกลือในอีสาน

เปิดเส้นทางสายเกลือแดนอีสาน ต่อยอดไม่ให้สูญหาย

การทำเกลือสินเธาว์เป็นอาชีพดั้งเดิมที่อยู่คู่คนอีสานมายาวนาน ผ่านวิถีที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และใช้แรงกายมากกว่าเครื่องจักรเทคโนโลยี แต่ด้วยปัญหามากมายที่คนทำเกลือต้องเผชิญทั้งราคาเกลือตกต่ำ ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ทำให้ไม่มีแรงจูงใจสำหรับคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบทอดอาชีพนี้ต่อจากบรรพบุรุษ

เพิ่มเพื่อน