ป้ายกำกับ :

เอนก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งกระทรวง อว. ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 1/2566

ราชกิจจาฯ แพร่กฎกระทรวง ห้ามไล่ออกนักเรียน-นักศึกษาที่ตั้งครรภ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

เพิ่มเพื่อน