ป้ายกำกับ :

แผนการปฏิรูปประเทศ

รูดม่านปิดฉากยุคปฏิรูป? 'คำนูณ' เผยกก.ยุทธศาสตร์ชาติ สรุปทิศทางปฏิรูปประเทศบรรลุเป้าหมายตามรธน.

‘คำนูณ’ เผย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สรุปการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 5 ปีตามรัฐธรรมนูญ ทุกด้านทุกประการ

เพิ่มเพื่อน