ป้ายกำกับ :

แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

‘กอบศักดิ์’ ประชุมบอร์ด พอช. เตรียมพัฒนาศูนย์เด็กสร้างอนาคตประเทศ ด้านที่อยู่อาศัยเตรียมเสนอ ครม.แก้ปัญหาชุมชนในที่ดิน รฟท.ทั่วประเทศ

พอช. / ‘กอบศักดิ์ ภูตระกูล’ ประธานบอร์ด พอช. ประชุมคณะกรรมการ เตรียมแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนำร่อง 50 แห่ง ประเดิมแห่งแรกที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

เพิ่มเพื่อน