ป้ายกำกับ :

แผนฟื้นฟูธุรกิจ

ซิปเม็กซ์ (Zipmex) ประกาศดีลใกล้จบ ยื่นจดหมายขอเข้าพบสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานภาครัฐของประเทศที่เปิดให้บริการ เพื่อเผยแผนฟื้นฟูธุรกิจ พร้อมนักลงทุน

ซิปเม็กซ์ (Zipmex) ประกาศอย่างเป็นทางการถึงความคืบหน้าด้านการระดมทุนจากนักลงทุนว่าใกล้ปิดการเจรจาดีลสำเร็จ และได้มีการยื่นจดหมายขอเข้าพบสำนักงาน ก.ล.ต.

เพิ่มเพื่อน