ป้ายกำกับ :

แพทย์หญิงมนทกานติ์-โอประเสริฐสวัสดิ์

นวัตกรรม “กระเป๋าคืนยาช่วยชาติ” ลดสูญเสียยาพร้อมเตือนผู้ป่วยขี้ลืม

อาจารย์แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล

เพิ่มเพื่อน