ป้ายกำกับ :

แพลตฟอร์มกลาง

‘พิพัฒน์’ ผุดแพลตฟอร์มรับนักท่องเที่ยวเข้าไทย

ก.ท่องเที่ยวฯ ผุดแพลตฟอร์ม Ease of Traveling รับนักท่องเที่ยวเข้าไทย ยัน ข้อมูลสำคัญครบถ้วน ตรงใจนักท่องเที่ยว มั่นใจมาตรการผ่อนคลายที่ช่วงปีใหม่จะทำให้ผู้ประกอบฯสามารถปรับตัวได้โดยยังคุมเข้มโควิด-19

เพิ่มเพื่อน