ป้ายกำกับ :

โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area)

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบ 3 โครงการลงทุนมูลค่า 9,400 ล้าน

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบ 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 9,400 ล้านบาทหนุนเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะพร้อมออกเกณฑ์ข้อตกลงคุณธรรม ยกระดับความโปร่งใสโครงการ PPP

เพิ่มเพื่อน