ป้ายกำกับ :

โครงการอบรมทักษะวิชาอาชีพแก่สตรีไทย

สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ มณฑลยูนนาน ครั้งแรกกับการจัดโครงการอบรมทักษะวิชาอาชีพแก่สตรีไทย ภายใต้แนวคิด “สานสายใยสัมพันธ์ โดยความช่วยเหลือจากยูนนาน” :

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สมาคมมิตรภาพต่างประเทศ มณฑลยูนนาน จับมือกับบริษัท ยูนนานยูเนี่ยน รีซอร์ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด สำนักงานผู้แทนการค้ามณฑลยูนนาน ในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) และ

เพิ่มเพื่อน