สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ มณฑลยูนนาน ครั้งแรกกับการจัดโครงการอบรมทักษะวิชาอาชีพแก่สตรีไทย ภายใต้แนวคิด “สานสายใยสัมพันธ์ โดยความช่วยเหลือจากยูนนาน” :

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สมาคมมิตรภาพต่างประเทศ มณฑลยูนนาน จับมือกับบริษัท ยูนนานยูเนี่ยน รีซอร์ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด สำนักงานผู้แทนการค้ามณฑลยูนนาน ในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) และ "หนังสือพิมพ์ ซิงเสียนเยอะเป้า" ได้จัดโคงการอบรมทักษะวิชาอาชีพแก่สตรีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของสตรีที่ว่างงานในประเทศไทย โดยหัวข้อหลักของการอบรมครั้งนี้คือ "การสร้างพี่เลี้ยงให้มีคุณภาพ" ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ว่างงานมาเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก เศรษฐกิจไทยเติบโตจากภาคการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยแต่ละปีมีการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนหลายสิบล้านคน แต่หลังจากการเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีจำนวนคนว่างงานเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น เรื่องระดับการศึกษา ทักษะวิชาชีพ เป็นต้น หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่า จำนวนคนยากจนในประเทศไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านคนภายในปี 2565 ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง วัยกลางคน เนื่องจากไม่มีทักษะวิชาชีพที่เพียงพอ ดังนั้น โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาความเป็นมืออาชีพและเพิ่มทักษะวิชาชีพ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป้าหมายหลักคือ งานบริการ ทำความสะอาด (แม่บ้าน รปภ. พี่เลี้ยงเด็ก)

คำนิยามที่ว่า "หาปลามาให้กิน หรือจะสู้สอนวิธีการจับปลา" ด้วยจิตวิญญาณแห่งการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม สมาคมมิตรภาพต่างประเทศ มณฑลยูนนาน บริษัท ยูนนานยูเนี่ยน รีซอร์ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และสำนักงานผู้แทนการค้ามณฑลยูนนานในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) จะสร้างโอกาสแก่ผู้มีรายได้น้อย และคนว่างงานในประเทศไทย เพื่อร่วม "ฝึกทักษะวิชาชีพ" อีกต่อไป
ขอแสดงความยินดีสำหรับความสำเร็จในการฝึกอบรมครั้งแรกนี้ด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชื่นมื่น 'ภูมิธรรม' จับมือผู้ว่าการฯยูนนาน หนุนด่านท่าเรือกวนเหล่ย ส่งออกผลไม้-โค เข้าจีน

ชื่นมื่น“ภูมิธรรม“ จับมือผู้ว่าการฯยูนนาน หนุนด่านท่าเรือกวนเหล่ย เพิ่มมูลค่าการค้า อำนวยความสะดวก รถ-ราง-เรือ ส่งผลไม้-โค ไทยเข้าจีน