ป้ายกำกับ :

โครงการโคแสนล้าน

'สมศักดิ์' แนะ 13 จังหวัด รวบรวมโครงการน้ำ เพื่อเสนอของบ 'สทนช.'

“สมศักดิ์” แนะ เขตตรวจราชการ 12,17,18 รวบรวมโครงการน้ำ เสนอ สทนช. จะได้โยกงบไปพัฒนาด้านอื่นแทน ย้ำ จะช่วยแก้จน ด้วยโครงการโคแสนล้าน เชื่อ เลี้ยง 4 ปี จะมีมูลค่า 5 แสนล้านบาท เตรียมดัน สัตวบาลอาสา ตำบลละ 1 คน

เพิ่มเพื่อน