ป้ายกำกับ :

ไทยออยล์สร้างเยาวชนรักษ์โลก

ไทยออยล์ขยายผล Circular Economy ผ่านโครงการ ไทยออยล์สร้างเยาวชนรักษ์โลก

กลุ่มไทยออยล์ชูโครงการ TOP CE (Circular Economy) WE GO ต่อยอดองค์ความรู้ตามหลักการ 3Rs ประกอบด้วย การลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ (Reuse)

เพิ่มเพื่อน