ป้ายกำกับ :

ไทยและเยอรมนี

นายกฯ ผลักดัน 'ไทย ไรซ์ นามา' ต้นแบบการทำนาลดโลกร้อน

นายกฯ ยินดีเยอรมนี ชู “ไทย ไรซ์ นามา” เป็นต้นแบบการทำนาลดโลกร้อนที่ยั่งยืน ผลักดันการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้เกษตรกร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยี 4 ป.

เพิ่มเพื่อน