ป้ายกำกับ :

ไบโอดีเซล

กองทุนน้ำมันฯ เร่งศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ ก่อนขยายระยะเวลาจ่ายเงินชดเชยต่อ

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เตรียมรวบรวมข้อมูลทั้งไบโอดีเซลและเอทานอล จากผู้ประกอบการและเกษตรกรในการปรับตัวพัฒนาศักยภาพรองรับภายหลังการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพตามกฎหมายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ซึ่งการขยายระยะเวลาจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพรอบแรกจะสิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2567

กองทุนน้ำมันฯชี้ช่องต่อเวลาชดเชยราคาน้ำมันที่ผสมพืชพลังงานอีก 2 ปี

สกนช.วุ่นจ่อขอรัฐต่อเวลาชดเชยราคาน้ำมันที่ผสมพืชพลังงาน อีก 2 ปี หวั่นประชาชนและเกษตรกรปรับตัวไม่ทัน พร้อมสรุปข้อมูลทำแผนยกเลิกอุดหนุนในอนาคต เหตุราคาสูง แนะหาตลาดใหม่ และนำเชื้อเพลิงชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า-เวชภัณฑ์

เพิ่มเพื่อน