ป้ายกำกับ :

Amnesty International

มาตรการป้องกันการทรมานเป็นแค่ 'เสือกระดาษ'

173 ประเทศทั่วโลกห้ามการทรมานอย่างเป็นทางการ แต่ในหลายประเทศ ผู้คนยังคงถูกทารุณกรรมอย่างรุนแรง ไม่ว่าในรัสเซีย จีน หรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปก็ถูกวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างหนัก

เพิ่มเพื่อน