ป้ายกำกับ :

BUNKA FASHION COLLEGE

โลกเปลี่ยน…เทรนด์การศึกษาเปลี่ยน...โรงเรียนบุนกะแฟชั่นระดับโลก ก็เปลี่ยน!!

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ระบบการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศจำเป็นต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก

เพิ่มเพื่อน