ป้ายกำกับ :

CMA_ปูนลดโลกร้อน

TCMA ปักหมุดปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน ปั้นอีโคซิสเต็มร่วมเคลื่อนไทยสู่ Net Zero 2050

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ผนึก 30 พันธมิตรเดินหน้าลดโลกร้อน สร้างการเปลี่ยนแปลงมิติใหม่วงการวัสดุก่อสร้าง ปูทางโลกยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน