ป้ายกำกับ :

CompTIA

สกมช. ผนึก CompTIA เร่งพัฒนาทักษะบุคลากรไซเบอร์ไทยรองรับความต้องการในตลาดแรงงาน

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมมือกับ CompTIA ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ออกประกาศนียบัตรให้การรับรองบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากล

เพิ่มเพื่อน