สกมช. ผนึก CompTIA เร่งพัฒนาทักษะบุคลากรไซเบอร์ไทยรองรับความต้องการในตลาดแรงงาน

17 ส.ค. 2565 – สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมมือกับ CompTIA ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ออกประกาศนียบัตรให้การรับรองบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากล ได้จัดให้มีการแถลงข่าวออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook  NCSA และ Thailand National Cyber Academy ในหัวข้อ “Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ในประเทศไทย” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมของ CompTIA ได้แก่ CySA+ / Pentest+ / Linux+ / Cloud+ และ Project+ โดย Mr. Charles Singh, CompTIA Regional Manager

พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า จากปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ทั้งในระดับโลกและของประเทศไทย ที่ทำให้ทั้งภาครัฐได้เร่งเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคธุรกิจ หรือบริการภาครัฐที่สำคัญ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ สกมช. ดำเนินโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ทั้งนี้ โครงการ Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ของ สกมช. ในครั้งนี้ได้มอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้ฝึกอบรมพร้อมทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง โดยการสอบประกาศนียบัตรด้านต่างๆ ของ CompTIA ในราคาสุดพิเศษเพียง 4,800 บาท จากมูลค่าปกติ 25,000 บาท ซึ่งประกาศนียบัตรด้านต่างๆ ของ CompTIA มีเนื้อหาสาระที่สำคัญ ดังนี้สำหรับท่านที่สนใจ รับฟังเนื้อหางานแถลงข่าว สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook  NCSA Thailand และ Thailand National Cyber Academy หรือสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดจากกำหนดการ ดังแสดงในรูปด้านล่าง 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครผ่านช่องทางlink: https://forms.gle/ch7s99wvsw52kSdr8 หรือ QR Code (ด้านล่าง) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 24:00 น. และจะได้รับอีเมลยืนยันสิทธิ์ และ link ในการทำข้อสอบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 และสามารถเข้าทำข้อสอบได้พร้อมกันในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคนที่จะได้รับสิทธิ์เข้าฝึกอบรม และสอบประกาศนียบัตร CompTIA ทั้ง 5 หลักสูตร คือจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุด หรือตามเงื่อนไขที่ สกมช. กำหนด ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าฝึกอบรมแบบ on-site ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ สกมช. กำหนด 

หมายเหตุ: การพิจารณา และประกาศผลผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรมและทุนสนับสนุนการสอบประกาศนียบัตร CompTIA: CySA+, Cloud+, Pentest+ Linux+ และ Project+ สกมช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแต่เพียงผู้เดียว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

AIS ขยายผลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สู่ภาคประชาชน ผนึกกำลัง สกมช. เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ เสริมทักษะสร้างพลเมืองดิจิทัล ให้คนไทยทุกกลุ่ม ผ่านหน่วยงานเครือข่ายด้านความมั่นคงทั่วประเทศ

AIS ยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขยายผล “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” หลักสูตรการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาไทย

ลุงป้อม หนุน สกมช. จัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)

สกมช. แถลงผลสำเร็จพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สกมช. แถลงผลสำเร็จโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยกระดับบุคลากรไซเบอร์ไทยทัดเทียมสากล ทะลุเป้ากว่า 4,000 คน

'สกมช.' พร้อมเต็มพิกัดรับมือโจมตีทางไซเบอร์ปมความขัดแย้ง 'รัสเซีย กับ ยูเครน'

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เชิญสื่อมวลชน ร่วมอัปเดตสถานการณ์การโจมตีทางด้านไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่าง “รัสเซีย กับ ยูเครน” เพื่อให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ รวมถึงป้องกันและลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน