ป้ายกำกับ :

Siriraj Healthy Lifestyle Center (SiHeLP)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใช้พื้นที่ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ไอซีเอส

ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)

เพิ่มเพื่อน