ป้ายกำกับ :

Survival of Online News Providers in the Changing World

SONP จัดสัมมนา 'ความอยู่รอดของสื่อออนไลน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง'

บรรณาธิการและผู้บริหารจากหลากสื่อดังบนออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมาถกกันในหัวข้อ “ความอยู่รอดของสื่อออนไลน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”

เพิ่มเพื่อน