ป้ายกำกับ :

Thai Health Day Run

Thai Health Day Run ครั้งที่ 10 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ก้าวสู่สังคมสุขภาพดี

หลังจากห่างหายกิจกรรมวิ่งกลางแจ้ง เพื่อรวมพลกระตุ้นความตื่นรู้ในการสร้างสุขภาพด้วยตัวเองแบบง่ายๆ อันเป็นพันธกิจหลักของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เพิ่มเพื่อน