ป้ายกำกับ :

TICA

‘ภาษาไทย’มาแรงในเวียดนาม ต้นแบบความร่วมมือ 2 ประเทศ

พลังการลงทุนภาคธุรกิจไทยในเวียดนาม ซึ่งไทยเป็นนักลงทุนอันดับ 9 ของการลงทุนในเวียดนาม ผลักดันให้     ”ภาษาไทย”  ขึ้นชาร์ทที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ติด 1 ใน 5 ของภาษาที่มีคนเวียดนามเรียนและเติบโตอย่างรวดเร็ว จากรายงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพิ่มเพื่อน