ป้ายกำกับ :

TogetherToNetZero

“เพราะศูนย์ไม่ใช่แค่เป้าหมาย แต่คือเส้นชัยของเราทุกคน” GC ชวนทุกคนผนึกความร่วมมือสู่เป้าหมาย Net Zero ในงาน GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero

GC ชวนทุกคนผนึกความร่วมมือสู่เป้าหมาย Net Zero
ในงาน GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero การประชุมระดับนานาชาติ รวมพลังขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

เพิ่มเพื่อน