เสาร์, 13 สิงหาคม 2565

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 33.3°C/25.7°C

ท่องเที่ยว - ศิลปวัฒนธรรม

หนุนต่อยอด 'อาหาร-ผ้าไทย' เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

25 ต.ค.2564 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมอย่าง โดยเฉพาะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คุ้มค่ากับงบประมาณที่อุดหนุนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สวธ.ให้แนวทางเครือข่ายวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ เน้นดำเนินงานผ่านการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน