อนุชาตื่น! สั่ง พศ.เร่งฟื้นศรัทธาชาวบ้านใน 1 เดือนหลังข่าวฉาววงการสงฆ์กระฉ่อน

'อนุชา' เร่งหารือผู้บริหาร พศ.ทั่วประเทศ หลังกระแสข่าวแวดวงสงฆ์สะพัด กำชับทำงานเชิงรุกภายใน 1 เดือน ต้องเห็นผล

01 ก.พ.2566 - ที่ห้องประชุม 108 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ, นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ, นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ พศ. คณะผู้บริหาร พศ.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมออนไลน์

นายอนุชากล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยจากกรณีที่มีการนําเสนอข่าวพระพุทธศาสนาเชิงลบผ่านสื่อ ทั้งทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย ซึ่งในกรณีต่างๆ เหล่านี้ บางกรณีก็มีความผิดด้านพระธรรมวินัยที่ร้ายแรง หรือบางกรณีอาจจะผิดวินัยสงฆ์เพียงเล็กน้อย แต่สังคมโดยรวมไม่สามารถยอมรับได้ แม้ที่ผ่านมามหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีการควบคุมและป้องปรามพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ให้ประพฤติตนอยู่ในหลักคําสอนของพระธรรมวินัย รวมถึง พศ.ได้ประสานงานกับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์อย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบ และถวายคําแนะนําพระภิกษุสามเณร ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติ มส. แต่ก็ยังปรากฏการกระทําที่ละเมิดต่อพระธรรมวินัยอย่างต่อเนื่อง

"ผมในฐานะที่กำกับดูแล พศ. ได้กำชับให้คณะผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศทำงานเชิงรุก โดยเร่งติดตาม สอดส่องกรณีที่มีเหตุการณ์สร้างความเสื่อมเสียในทางพระพุทธศาสนา และให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดชุมชน อาทิ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและเร่งแก้ปัญหาต่างๆ โดยเร็ว ตั้งเป้าภายใน 1 เดือน พศ.จะสามารถสร้างพลังศรัทธาของชาวพุทธกลับมา และช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเสาหลักของชาติให้คงอยู่สืบไป" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พศ. แจงข่าวอายัด 100 ล้าน พระหลอกเหยื่อสมสู่ต่ออายุไข!

เพจเฟซบุ๊กของ "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" แจ้งว่า ด้วยได้มีปรากฏข่าวออกไปตามสื่อต่าง ๆ ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยื่นอายัดเงิน 100 ล้านที่ได้จากการหลอกลวง สะเดาะเคราะห์ ขายวัตถุ

'มหาเถรสมาคม' ตอบรับข้อเสนอแนะ กสม. ห้ามบังคับตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนบวช

'มหาเถรสมาคม' ตอบรับข้อเสนอแนะ กสม. มีมติเห็นควรห้ามบังคับตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนบวชเป็นพระภิกษุ ย้ำหลักการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสุขภาพ

'วิสาขบูชาโลก' 73 ชาติน้อมนำพุทธวิถีลดขัดแย้ง

ในเทศกาลวันพระใหญ่อย่างวันวิสาขบูชา 2567 ซึ่งตรงกับ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ชาวพุทธต่างเตรียมเข้าวัดทำบุญ และพร้อมใจกันรำลึกถึงวันวิสาขบูชา วันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์

'พิชิต' นำทีม พศ. แจง 'เชื่อมจิต' ไม่มีในพระไตรปิฎก เปิดช่องให้ดำเนินคดี

'พิชิต' เรียก 'สำนักพุทธฯ' แถลงยืนยัน 'เชื่อมจิต' ไม่มีในพระไตรปิฎก เปิดช่องให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง-ผู้เสียหาย ดำเนินคดีต่อ

'พิชิต' ขึงขังสั่ง พศ.ต้องชี้ถูกชี้ผิดปม 'เด็กเชื่อมจิต' ให้ได้

'พิชิต' ตั้งกรรมการสอบกรณี 'เด็กเชื่อมจิต' ลั่นยุคนี้สำนักพุทธฯ ต้องกล้าชี้ถูกชี้ผิด จ่อแถลง 17 พ.ค เดี๋ยวได้รู้เชื่อมได้หรือไม่ ​ พร้อมสังคายนาใหม่หมด ทำงานเชิงรุกให้ทุกคนพอใจ