ศาลอาญา อนุญาตปลดกำไล EM เพนกวิน


2 ก.พ.2566 - ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ จำเลยที่ 1 คดีหมายเลขดำอ.287/2564 ยื่นคำร้องขอถอดอุปกรณ์กำไล EM ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว โดยจำเลยได้ระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นว่า

จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์กำไล EM มาเป็นระยะเวลาตามสมควรซึ่งไม่ปรากฎว่าจำเลยได้ผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไว้ในข้ออื่นแต่อย่างใดประกอบกับจำเลยมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจประจำวัน จึงขอให้ศาลพิจารณาปลดกำไล EM ด้วย

โดยศาลอาญา พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับลดเงื่อนไขเฉพาะเรื่องการปลดอุปกรณ์กำไล EM ให้แก่จำเลยที่ 1 ได้ จึงอนุญาตให้ปลดอุปกรณ์กำไล EM ได้ตามขอ ให้แจ้งศูนย์ EM ทราบด้วย ส่วนเงื่อนไขอื่นตามคำสั่งศาลในการปล่อยชั่วคราวคงให้เป็นไปตามเดิม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลายทางหลบหนี! 'อ.ไชยันต์' วอน 'ธนาธร' ช่วยเปิดบ้านอองโตนีรับ 'เพนกวิน' ด้วย

ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ข่าวเพนกวิน ต้องหลบหนี ทำให้นึกถึงฟอร์ด

'ดร.สุวินัย' เผยแพร่บทความ ปลายทางของนักปฏิกษัตริย์นิยมคืออะไร?

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่บทความผ่านเฟซบุ๊กเรื่อง "ปลายทางของนักปฏิกษัตริย์นิยมคืออะไร?" จากกรณีนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน