'ดร.นิว' ชำแหละวาทกรรม'ปิยบุตร' ยก 3 ตัวอย่างพฤติกรรม ประกอบการพิจารณา 'ปฏิรูป'หรือ 'ล้มล้าง'


'ดร.นิว'ชำแหละวาทกรรม 'ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง'ของ'ปิยบุตร' ยก 3 ตัวอย่างพฤติกรรม 'นำกิโยตินมาใช้ข่มขู่ -เผาพระบรมฉายาลักษณ์-ปั่นแฮชแท็กล้มล้างราชวงศ์' ประกอบการพิจารณา 'ปฏิรูป'หรือ 'ล้มล้าง'

3ธ.ค.2564 -ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

ชำแหละวาทกรรม "ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง" ของปิยบุตร

เมื่อพิจารณาในเชิงความหมายของคำ ปฏิรูปย่อมไม่เท่ากับล้มล้างจริง และปฏิรูปยังไงก็ไม่มีวันเท่ากับล้มล้าง เพราะเป็นเพียงแค่การเล่นคำ โดยอาศัยตรรกะตามความหมายของคำ ไม่ได้มีความเชื่อมโยงหรือสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของม็อบกบฏแต่อย่างใด

แต่ถ้าหากพิจารณาในเชิงพฤติกรรมของม็อบกบฏ พฤติกรรมและเจตนาของม็อบกบฏไม่ได้เป็นไปเพื่อการปฏิรูปอย่างชัดเจน หากแต่เป็นการเคลื่อนไหวในแนวทางรุนแรง เริ่มต้นจากความคิดที่รุนแรง แล้วค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นรูปธรรมของความรุนแรง ตลอดจนยกระดับไปสู่การล้มล้างด้วยความรุนแรงได้ในที่สุด

3 ตัวอย่างพฤติกรรมของม็อบกบฏ เพื่อประกอบการพิจารณา "ปฏิรูป" หรือ "ล้มล้าง"

1.การนำกิโยตินมาใช้ข่มขู่คุกคามองค์พระประมุข
กิโยตินเป็นเครื่องมือประหารชีวิต นำมาใช้ในการตัดคออย่างโหดเหี้ยม ไม่ว่าจะเป็นการนำกิโยตินจำลองมาตั้ง หรือการทำภาพตัดต่อร่วมกับกิโยตินในลักษณะที่มุ่งร้ายจนดูล่อแหลม ย่อมมาจากเจตนาที่ส่อไปในทางประทุษร้ายอย่างชัดเจน หากนำกิโยตินมาใช้ข่มขู่คุกคามต่อปิยบุตรและคนที่ปิยบุตรรักในลักษณะที่ม็อบกบฏได้กระทำต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปิยบุตรยังกล้ายืนยันว่าเป็นการปฏิรูป และปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างหรือไม่?

2.การเผาพระบรมฉายาลักษณ์
การเผาเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความรุนแรงและความอาฆาตมาดร้าย หากนำภาพของปิยบุตรและคนที่ปิยบุตรรักมาเผาในลักษณะที่ม็อบกบฏได้กระทำต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปิยบุตรยังกล้ายืนยันว่าเป็นการปฏิรูป และปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างหรือไม่?

3.การปั่นแฮชแท็กทวิตเตอร์ ล้มล้างราชวงศ์...
การชี้นำทางความคิดผ่านการปั่นแฮชแท็กคำว่า ล้มล้างราชวงศ์... ของเครือข่ายม็อบกบฏในทวิตเตอร์ มีความชัดเจนอย่างที่สุดว่ามีเจตนาในการล้มล้างจริง หากปั่นแฮชแท็กล้มล้างปิยบุตรและคนที่ปิยบุตรรักในลักษณะที่ม็อบกบฏได้กระทำต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปิยบุตรยังกล้ายืนยันว่าเป็นการปฏิรูป และปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างหรือไม่?

Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล กล้ายืนยันหรือไม่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการปฏิรูป และปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง? แต่ปิยบุตรคงไม่กล้าตอบและคงไม่สามารถตอบได้ เพราะปิยบุตรเป็นนักวิชาการจอมปลอม ที่เอาแต่เล่นลิ้นลมปาก ประดิษฐ์วาทกรรมบิดเบือนหลอกคนโง่ไปวันๆ

การท่องตามๆกันแบบนกแก้วนกขุนทองว่า #ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง จึงเป็นเพียงแค่วาทกรรมตื้นๆ ที่อาศัยการเล่นความหมายของคำ เพราะไม่ว่ายังไงก็ตาม ความหมายของคำว่าปฏิรูปไม่มีวันเท่ากับความหมายของคำว่าล้มล้าง แต่ความเป็นจริงซึ่งปรากฏในเชิงพฤติกรรมต่างหาก ที่เป็นเครื่องชี้วัดว่า "ปฏิรูป" หรือ "ล้มล้าง" กันแน่

โดยทั้ง 3 พฤติกรรมตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การนำกิโยตินมาใช้ข่มขู่คุกคามองค์พระประมุข, การเผาพระบรมฉายาลักษณ์ และการปั่นแฮชแท็กทวิตเตอร์ ล้มล้างราชวงศ์... ล้วนแล้วแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรง แสดงถึงความอาฆาตมาดร้าย มุ่งประทุษร้าย และมีเจตนาก่อกบฏล้มล้างการปกครองเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐอย่างชัดเจน

ดังนั้นการพิสูจน์ว่า "ปฏิรูป" หรือ "ล้มล้าง" จึงต้องดูที่พฤติกรรม ไม่ใช่ความหมายของคำตามที่ปิยบุตรยกมาบิดเบือนด้วยการเล่นลิ้นลมปาก ซึ่งไม่ต่างจากการโฆษณาชวนเชื่อที่กลวงโบ๋และดูถูกสติปัญญาของผู้หลงเชื่ออย่างถึงที่สุด

เมื่อหน้าที่หลักของ "รัฐธรรมนูญ" คือ การรักษาอำนาจอธิปไตยของปวงชน ซึ่งหมายถึง ประชาชนทั้งประเทศ ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
"การใช้สิทธิหรือเสรีภาพส่วนบุคคล" จึงไม่สามารถที่จะละเมิดต่อ "อำนาจอธิปไตยของปวงชน" ได้
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยที่ปวงชนเป็นใหญ่ เป็นไปเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของปวงชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

เพราะการเคลื่อนไหวทางความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความแตกแยกระหว่างประชาชน จึงเป็นการเคลื่อนไหวในแนวทางรุนแรง ซึ่งบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ทำลายอธิปไตยของปวงชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม มีแต่จะนำไปสู่ความรุนแรงและสงครามกลางเมืองตามที่ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" กล้ายกขึ้นมาข่มขู่คุกคามสังคมไทย และท้าทายต่ออำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยอย่างอุกอาจ

ดร.ศุภณัฐ
3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อสส.ชี้ขาดฟ้อง 'ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ' ผิด ม.116 อภิปราย เรื่อง 'อภิวัฒน์สยาม' ปี 63

อสส.ชี้ขาดฟ้อง 'ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ' ผิด116 คดีถูกอดีต'พุทธอิสระ'เเจ้งความอภิปราย เรื่อง 'อภิวัฒน์สยาม' ยุงยงประชาชนก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ปี 63 รอนัดตัวฟ้องศาลอาญา

โป๊ะแตก! 'จเด็จ' จับโกหก 'ปิยบุตร' กลางสภาปมปลดล็อกท้องถิ่นชี้ 'กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน' โดนเต็มๆ

'จเด็จ' จับโกหก 'ปิยบุตร' ชงยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชี้ เสนอปลดล็อกกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ขัด รธน. 5 มาตรา เจอข้อหาหนัก แบ่งแยกดินแดง-เปลี่ยนแปลงการปกครอง

'ธนาธร-ปิยบุตร' โผล่รัฐสภาชงแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกกระจายอำนาจ

'ธนาธร' ควง 'ปิยบุตร' เสนอรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกกระจายอำนาจ แจงไม่แตะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ลั่นไม่คิดแบ่งแยกดินแดน ปัดยุบส่วนราชการ ชี้แค่ย้ายไปสังกัดท้องถิ่นแทน