'ศรีสุวรรณ' งานเข้า! เปิดคำสั่งยุบ 'สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย'

9 มิ.ย.2566 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ลงนามโดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร

คำสั่งดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้ ตามที่นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ทะเบียนเลขที่ จ.4785/2552 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2552 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 15 ชอยปทุมคงคา ถนนทรงสวัสดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นั้น

จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นท้องที่สำนักงานแห่งใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้น พร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคม รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิก จำนวน 11 คน

และข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคมว่า บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะสมัครสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 3 คน ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใด และผู้มีรายชื่อในบัญชี จำนวน 2 ราย ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่า ไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551

การที่นำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้น บุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใด พยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 81

กล่าวคือ มีจำนวนสมาชิกไม่ครบ 10 คน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 ประกอบมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ทะเบียนเลขที่ จ.4785/2552 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
อนึ่ง หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากที่นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจ จากพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไท ไปยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ให้เพิกถอนสมาคมดังกล่าว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช. ลั่นไม่หนักใจสอบ 'เศรษฐา' ปม 'ตั๋ว ผกก.' ชี้องค์ประกอบครบ ผิดทั้งคนขอ-ผู้ให้

ป.ป.ช. ไม่หนักใจหากต้องสอบ 'เศรษฐา' ปม 'ตั๋ว ผกก.' เคยตรวจสอบ นายกฯ - รมต. หลายคนแล้ว ชี้ถ้าองค์ประกอบครบ ผิดทั้งผู้ขอและคนให้

'วรชัย' อัด 'ธนาธร-ศรีสุวรรณ' ขวางดิจิทัลวอลเล็ต

นายวรชัย เหมะ คณะที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกฯ กล่าวถึงกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ออกมาแนะนำรัฐบาลให้ใช้เงิน 5 แสนล้านบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 ด้าน

'พี่ศรี' มาแล้ว จ่อร้องสอบจริยธรรม 2 สส.ก้าวไกล คุกคามทางเพศ

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่พรรคก้าวไกลได้ประชุม สส.ร่วมกับกรรมการบริหารพรรคเพื่อสรุปบทลงโทษ สส.ของพรรคที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคาม และล่วงละเมิดทางเพศ 2 กรณี ได้แก่ สส.ปราจีนบุรี และ

'พี่ศรี' ปลุกคนนครนายกค้านก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์องครักษ์

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลต้องการผลักดันโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

'พี่ศรี' ขู่ฟ้องจนท.รัฐปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ชี้ 'ทักษิณ' นักโทษหนีคดีไม่ใช่เทวดา

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ว่า นักโทษหนีคดีนะจ๊ะมิใช่เทวดา การ