เอาแล้ว! 'ศปปส.-นักรบเลือดสีน้ำเงิน' ค้านนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล

'ศปปส.-นักรบเลือดสีน้ำเงินฯ'ร้อง 'ประธานสภา' คัดค้านเสนอ 'ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล'

11 ต.ค. 2566 - ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) นำโดยนายอานนท์ กลิ่นแก้ว ประธาน ศปปส. และนักรบเลือดสีน้ำเงินปกป้องราชบัสลังก์ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล ต่อตัวแทนของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

โดยนายอานนท์ กล่าวว่า การที่เรายื่นหนังสือคัดค้านในวันนี้ เนื่องจากเราเห็นว่าคนที่ยื่นแก้ไขกฎหมายนิรโทษกรรมดังกล่าว ต่างเป็นผู้ที่กระทำการผิดกฎหมายอาญามาตรา 112 ทั้งนั้น นี่ไม่ใช่แค่ความคิดต่างทางการเมือง แต่เป็นกฎหมายความมั่นคง เราจึงออกมาคัดค้าน เพื่อไม่ให้ร่างกฏหมายฉบับนี้ผ่านไปได้ ซึ่งไม่ว่าจะต้องทำด้วยวิธีใด เราก็จะทำ

ด้านผู้ประสานงาน กล่าวต่อว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย สส.ของพรรคก้าวไกล ได้แถลงยื่นร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิด อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. … ซึ่งมีนายวันมูหะมัดนอร์เป็นผู้รับ ซึ่งเมื่อศปปส. และกลุ่มนักรบเลือดสีน้ำเงินฯ ได้ฟังแถลงการณ์จากนายชัยธวัช ดังกล่าวแล้วรู้สึกกคลางแคลงใจ สงสัยในรายละเอียดบางประการ อาทิ การนิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทําความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลซึ่งได้กระทําความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง หรือกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วยหรือไม่ เพราะในแถลงการณ์ดังกล่าวระบุแต่เพียงว่าไม่นิรโทษกรรมการกระทําผิดตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 113 นั้น ย่อมทำให้เข้าใจได้ว่า บุคคลซึ่งได้กระทําความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงใน มาตราอื่นๆ อาทิ การกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จะได้รับการนิรโทษกรรมตามร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้ด้วยใช่หรือไม่

นิยายของคําว่าผู้กระทําความผิดอันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองของร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้คืออะไร เพราะยังมีความคลุมเครือระหว่างผู้กระทําความผิดอันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง หรือกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจน ดังนั้น ในความคลุมเครือไม่ชัดเจนในเรื่องของผู้กระทําความผิดอันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองที่พรรคก้าวไกลบรรจุอยู่ในร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับดังกล่าว อาจเหมารวมถึงผู้กระทําผิด เกี่ยวกับความมั่นคง หรือกฎหมายอาญามาตรา 112 เข้าไปด้วย ซึ่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อยู่ในลักษณะ 1 ของความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หมวด 1

อีกทั้ง คำว่า “อนึ่งคดีความมั่นคงไม่ใช่คดีทางการเมือง” ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการจัดการชุมนุมในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มักที่จะอ้างว่าเป็นการออกมาเรียกร้องทางการเมือง แต่ทุกครั้งที่ขึ้นปราศรัยส่วนใหญ่แล้ว จะปราศรัยหมิ่น,จาบจ้วง,ก้าวล่วง,โจมตี,ใส่ร้าย,กล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นที่มาของบรรดาผู้ชุมนุมที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความดําเนินคดี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไม่ว่าจะเป็นแกนนําและหรือผู้ชุมนุมที่ขึ้นเวทีปราศรัยของกลุ่มต่างๆ รวมไปถึง สส. หลายๆ คน ของพรรคก้าวไกล จึงเป็นข้อกังขา ข้อสงสัย และข้อสันนิษฐานว่า นี่เป็นที่เป็นที่มาของการดันร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับดังกล่าว เพื่อให้ถูกบรรจุเป็นญัตติในการประชุมรัฐสภา

ดังนั้น ทางศปปส. และกลุ่มนักรบเลือดสีน้ำเงินฯ จึงทําหนังสือฉบับนี้ เพื่อนําเสนอต่อนายวันมูหะมัดนอร์ เพื่อให้พิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญ เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพื่อ ผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง และเพื่อดํารงคงอยู่ไว้ซึ่ง 3 สถาบันหลักของชาติ อันประกอบไปด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานวิปรัฐบาล ซัด สส.ก้าวไกล อย่าเหิมเกริมกล่าวหาคนอื่นสร้างภาพ

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลออกมากล่าวหาว่านายวิสุทธิ์แสดงแอคชั่นเหมือนเป็นการสร้างภาพให้ตัวเอง ว่า ตนไม่ต้องสร้างภาพ

‘สังศิต’ ซัด ‘ก้าวไกล-ปชป.’ ปีศาจคาบคัมภีร์ตะวันตก ขวางสร้างฝายแกนดินซีเมนต์

รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ออกบทความ

กังขา'ก้าวไกล'ไร้น้ำยา หวังน้ำบ่อหน้าหรือถูกต้ม?

เกิดคำถามจากสังคมทันที หลังนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)

'พิธา' กั๊กซักฟอกรัฐบาล ลั่นฝ่ายค้านไม่แผ่วแค่ต้องออกอาวุธเมื่อมีประโยชน์

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงคำวิจารณ์ว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่แผ่วลง ว่า “ไม่แผ่ว” แต่เรามองเป็นยุทธศาสตร์ การที่ทำอะไรเร็วๆ ลวกๆ จะเป็นเรื่องดีเสมอไป ขอเน้นคุณภาพมากกว่าความเร็ว

'พิธา' แนะดึง สปก.ในมือนายทุนกลับมาให้หมด แก้ปัญหาข้อพิพาทเขาใหญ่

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง ที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ว่า อยากจะรอดู One Map ว่า เป็นอย่างไร