'พีมูฟ' ปักหลักชุมนุมต่อ! บี้นายกฯ เร่งลงนามคำสั่งตามที่รับปาก

‘พีมูฟ’ ปักหลักชุมนุมข้างทำเนียบเข้าสู่วันที่ 15 ประกาศ 3 ข้อเรียกร้อง บี้นายกฯ เร่งลงนามคำสั่ง ทำนโยบาย 10 ด้านเป็นรูปธรรม

16 ต.ค. 2566 – ที่ทำเนียบรัฐบาล ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ (P-Move) อ่านแถลงการณ์ เรื่อง ปักหลักต่อรอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับรองแนวทางแก้ปัญหาพีมูฟหรือไม่ ระบุว่า เข้าสู่วันที่ 15 ของการปักหลักชุมนุมของพวกเรายืนยันหมุดหมายการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายทั้ง 10 ด้าน จนถึงวันนี้เรายังยืนหยัดปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้าประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล และเดินหน้าเจรจากับรัฐบาลเพื่อให้นำข้อเรียกร้องของเราเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี อันจะเป็นฐานทางนโยบายแรกที่จะมีผลในทางปฏิบัติได้ โดยเราได้เรียกร้องให้รัฐบาลแต่งตั้งกลไกติดตามแก้ไขปัญหาหลังจากนั้น ทั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟ และคณะอนุกรรมการฯ ที่จะขับเคลื่อนนโยบาย 10 ด้านอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

โดยในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566 เราได้นำเสนอหลัก 6 ประการต่อรัฐบาล อันจะเป็นหลักการสำคัญในการทำงานร่วมกันหลังจากนี้ ซึ่งประกอบด้วย 1.ต้องยุติการคุกคามพื้นที่ของพีมูฟ 2.ในการแก้ไขปัญหาของพีมูฟ รัฐบาลต้องยึดปัญหาความเดือดร้อน ข้อมูล ข้อเท็จจริงของประชาชนเป็นหลัก 3.กรณีชุมชนที่เป็นสมาชิกของพีมูฟ ให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 4.ปัญหารายกรณีและกรณีเร่งด่วนที่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เมื่อได้แนวทางแล้วให้รายงานคณะกรรมการรับทราบ หากยังไม่ได้ข้อยุติให้จัดทำแผนการแก้ไขปัญหารายกรณีอย่างเป็นรูปธรรม นำเข้าคณะกรรมการ และเสนอคณะรัฐมนตรี 5.ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานแก้ไขปัญหาของพีมูฟ ให้มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่อง และ 6.ให้นำข้อเสนอเชิงนโยบายของพีมูฟ 10 ด้าน ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเราจะจับตาว่าวันนี้จะมีหลัก 6 ประการของเราเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่

นอกจากนั้น พีมูฟยังเสนอให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมา 7 ชุด ซึ่งต้องมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ลงนาม และคณะกรรมการเพิ่มเติมที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ต้องเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งด้วยตนเอง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า รัฐบาลจะมีการดำเนินการให้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวเมื่อไร และเพื่อให้การกลับบ้านของเราครั้งนี้มีหลักประการว่า ข้อเรียกร้องของพีมูฟทั้งหมดจะมีผลในทางปฏิบัติ

เราจึงขอเรียกร้องมายังรัฐบาล ดังนี้ 1.ให้นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี เร่งลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ชุด และคณะอนุกรรมการ 7 ชุด ตามที่ได้รับปากกับพีมูฟไว้ในการประชุมคณะกรรมการพีมูฟ 2.ให้ฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เร่งจัดทำหนังสือถึงพีมูฟ แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. จนถึงวันที่ 16 ต.ค. 2566 3.ให้มีการประสานงานสั่งการให้ฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและอนุกรรมการทุกชุดให้ประชุมร่วมกันในวันที่ 17 ต.ค. 2566 เวลา 09.30 น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเปิดประชุม

ทั้งนี้ พีมูฟขอยืนยันปักหลักชุมนุมต่อที่หน้าประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล และหากมีการดำเนินการตามข้อเรียกร้องทั้งหมดจนชัดเจนแล้ว ให้ตัวแทนรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาชี้แจงต่อพีมูฟด้วยตนเอง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ถึงปัตตานี สักการะศาลหลักเมือง พบผู้นำท้องถิ่น ซื้อภาพวาดสันติภาพ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เดินทางต่อด้วยรถยนต์โตโยต้า แลนด์ครุยเซอร์ สีขาว ทะเบียน 4 กษ 3081 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถกันกระสุน โดยตลอดเส้นทางมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด และช่วงที่บินมาจากจังหวัดสงขลา

พรึ่บ! ครม.ไฟเขียว แต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567